با پیشرفت جوامع انسانى و تغییر سبک و تغییر نیازهاى افراد جامعه برخى از تعاریف و مفاهیم دستخوش تغییرات مى شوند و برخى دیگر از اصطلاحات مجددا تشریح مى گردند ،
بحث سواد و تواناییهاى افراد جامعه ازین دست مفاهیم است ، امروزه دیگر فقط سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهى سواد محسوب نمیشود ، بلکه مجموعه اى از تعاریف جدید من جمله سواد کامپیوترى و توانایی برقرارى روابط اجتماعى جزوى از سواد محسوب میشوند ،همچنین تواناییهاى لازم براى تعریف یک فرد موفق تغییر کرده است …

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در سال ٢٠٢٠ عبارتنداز:

۱- “مهارت حل مسائل پیچیده” در سال ٢٠٢٠ مانند سال ٢٠١۵ همچنان در رتبه اول باقی خواهد ماند و کماکان مهمترین مهارت یک فرد در دنیای پیچیده امروز محسوب می شود.

۲-“تفکر نقادانه” از رتبه ۴ به رتبه ٢ صعود می کند. این بدان معنی است که دنیای جدید در ارتباط با وضع موجود نیاز بیشتری به تحلیل نقادانه خواهد داشت.

۳-“خلاقیت” از رتبه ١٠ به رتبه ٣ صعود می کند.این آیتم بالاترین رتبه صعود را در جدول دارد و البته این صعود کاملاً طبیعی به نظر می رسد. با پیچیدگی های روزافزون در دنیای امروز، توانایی حل مسئله، نیاز روزافزونی به خلاقیت خواهد داشت.

۴- “مهارت مدیریت انسان ها” علی رغم سقوط از رتبه ٣ به رتبه ۴ اما همچنان در بین مهارت های برتر قرار خواهد داشت. این نشان می دهد که این مهارت، در دنیای آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

۵-” هماهنگی و سازگاری اجتماعی” از رتبه ٢ به ۵ منتقل شده است. اما باز هم جزء پنج مهارت برتر قرار دارد.

۶- “هوش احساسی/عاطفی” یک مهارت کاملاً جدید در ١٠ مهارت برتر است! که با توجه به مفهوم آن طبیعی است که در بین ١٠ مهارت قرار گرفته باشد.

۷و ۸ “قضاوت” و “تصمیم گیری” با وجود ورود خلاقیت و هوش عاطفی به مکان های بالاتر جدول, با کمی جابجایی در رتبه ٧ و ٨ قرار خواهند داشت. زیرا مهارت قضاوت کردن مسائل و اتفاقات پیرامون و مهارت تصمیم گیری، برای ساختن دنیای جدید نقشی حیاتی دارد.

۹- مهارت “مذاکره” در رتبه نهم قرار خواهد داشت.

۱۰- “انعطاف پذیری ادراکی” نیز یک مهارت جدید است و حکایت از آن دارد که باید در شیوه و رویکرد ادراکی خود انعطاف پذیرتر باشیم.

📌مهارت های مرتبط با “اندیشیدن” در این لیست غوغا می کند. از حل مسایل پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی.
مسائل هر روز پیچیده تر می شوند و حل آنها با استفاده از تفکر نقادانه(توسط دیگران بر مبنای مسئولیت اجتماعی) و خلاقیت از ضرورتهاست.

دسته‌بندی نشده

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!