سخن سردبیر خرداد۱۳۹۹

ماجرا به 8 سال پیش برمیگردد ، زمانی که در یکئ مسابقه دو، آبل موتای دونده اهل کنیا تا خط پایان ده متر فاصله دارد و با خیالاینکه از خط پایان عبور کرده می ایستد نفر دوم ایوان فرناندز پشت سر اوست و متوجه او میشود، ابتدا به او اشاره   می کند که خط پایان آنجاست! وقتی می بیند او متوجه زبان او نمی شود حریف را هل می دهد و پشت سر او می دود، موتای به عنوان نفر اول از خط عبور می کند و فرناندز دوم می شود، همه اینها طی چند ثانیه اتفاق می افتد ... ادامه مطلب

سخن سردیبر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با پيشرفت جوامع انسانى و تغيير سبك و تغيير نيازهاى افراد جامعه برخى از تعاريف و مفاهيم دستخوش تغييرات مى شوند و برخى ديگر از اصطلاحات مجددا تشريح مى گردند ، بحث سواد و تواناييهاى افراد جامعه ازين دست مفاهيم است ، امروزه ديگر فقط سواد خواندن و نوشتن و تحصيلات دانشگاهى سواد محسوب نميشود ، بلكه مجموعه اى از تعاريف جديد من جمله سواد كامپيوترى و توانايي برقرارى روابط اجتماعى جزوى از سواد محسوب ميشوند ،همچنين تواناييهاى لازم براى تعريف يك فرد موفق تغيير كرده است ... ادامه مطلب

سخن سردبیر فروردین ماه

بی تردید مهمترین بحث این روزهای محافل و جوامع شیوع و همه گیری و سر منشاء ویروس کرونا و عواقب و دوران پسا کروناست، افراد مختلف به فرا خور دانش ، موقعیت خود از زوایای مختلف من جمله تاثیر مثبت کرونا بر محیط زیست ، کاهش گاز های گلخانه ایی ، اهمیت روابط خانوادگی ، افزایش چشمگیر بهداشت فردی و...در این زمینه اظهار نظر کرده اند ، موسسات بزرگ با هزینه های گزاف شروع به تحقیقات در این زمینه کرده اند، دولتها سیاستهای مختلفی از قرنطینه کلی تا درمان گله ای یا علم توجه به شیوع ویروس در پیش گرفته اند کمتر از منظری دیگر به این قضیه نگاه شده است . ... ادامه مطلب