سخن سردبیر خرداد۱۳۹۹

ماجرا به 8 سال پیش برمیگردد ، زمانی که در یکئ مسابقه دو، آبل موتای دونده اهل کنیا تا خط پایان ده متر فاصله دارد و با خیالاینکه از خط پایان عبور کرده می ایستد نفر دوم ایوان فرناندز پشت سر اوست و متوجه او میشود، ابتدا به او اشاره   می کند که خط پایان آنجاست! وقتی می بیند او متوجه زبان او نمی شود حریف را هل می دهد و پشت سر او می دود، موتای به عنوان نفر اول از خط عبور می کند و فرناندز دوم می شود، همه اینها طی چند ثانیه اتفاق می افتد ... ادامه مطلب

سخن سردیبر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با پيشرفت جوامع انسانى و تغيير سبك و تغيير نيازهاى افراد جامعه برخى از تعاريف و مفاهيم دستخوش تغييرات مى شوند و برخى ديگر از اصطلاحات مجددا تشريح مى گردند ، بحث سواد و تواناييهاى افراد جامعه ازين دست مفاهيم است ، امروزه ديگر فقط سواد خواندن و نوشتن و تحصيلات دانشگاهى سواد محسوب نميشود ، بلكه مجموعه اى از تعاريف جديد من جمله سواد كامپيوترى و توانايي برقرارى روابط اجتماعى جزوى از سواد محسوب ميشوند ،همچنين تواناييهاى لازم براى تعريف يك فرد موفق تغيير كرده است ... ادامه مطلب