براى ساخت بتن هاى ویژه در شرایط خاص نیاز به استفاده از افزودنى هاى بتن مختلفى میباشد .
با توجه به افزایش روز افزون تقاضا براى افزایش کیفیت بتن و پیشرفت هاى بسیار عظیم در زمینه افزودنى هاى بتن امروزه تولید انواع بسیار زیاد و متفاوتى از بتن براى ما میسر شده
ترکیب اصلى تشکیل دهنده ى سنگدانه ها ( شن و ماسه ) هستند که بیش از ٧٠ درصد حجم آن را به خود اختصاص میدهند ، بنابراین نوع و کیفیت آنها براى بدست آوردن کیفیت مناسب در بتن تازه و سخت شده بسیار مهم است .
علاوه بر اجزاى تشکیل دهنده بتن ، افزودنى هاى پودرى و افزودنى هاى شیمیایى نیز به بتن هایى که نیازمند کیفیت و عملکرد بهتر بتن هست اضافه مى شوند .
افزودنى هاى بتن و محیط زیست :
افزودنى هاى پلاس بتن معمولاً موادى پودرى یا مایع هستند که به بتن اضافه مى شوند ، آنها مقدار خیلى کم به محلول بتنى مى شوند تا مشخصات و ویژگى هاى زیر را تأمین کنند :
١- براى اصلاح رفتار بتن تازه
٢- براى کنترل گیر شن و یا فرآیند
سخت شدن بتن
٣- براى افزایش دوام و پایایى بتن
اثر افزودنى در هر حال همیشه باعث بهبود پارامتر هاى بتن است .
افزودنى هاى بتن باید غیر سمى ، قابل حل در آب و قابل بازیافت باشند از این رو پلاس بتن سعى در آن داشته که با حفظ استراتژى خود یعنى حفاظت از محیط زیست و بازیافت محصولاتى تولید و عرضه کند که دوست دار محیط زیست باشند و کمترین ضرر را به محیط زیست برساند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!