بتن های الیافی از یکی از مصالح نوین در صنعت کشور می باشند. الیاف اضافه شده در بتن باعث ارتقاء عملکرد مکانیکی (از جمله مقاومت کششی، فشاری، ترک خوردگی، خزش و …) می شوند. بتن های الیافی را می توان با توجه به مشخصات آنها در انواع بتن ها (بتن عادی، پرمقاومت، سبک، خودمتراکم و …) و در انواع مواضع سازه ای و غیر سازه ای (فونداسیون، تیر و ستون، کف سازی و روسازی، قطعات پیش ساخته و …) استفاده نمود.
الیاف مورد بررسی در این گزارش از نوع الیاف فولادی بازیافت شده از تایر خودرو می باشد. علاوه بر هماهنگی عملکردی مناسب میان فولاد و بتن، از دیگر مزایای استفاده از این الیاف می توان به محیط زیست دوستانه بودن استفاده از مصالح بازیافتی نیز اشاره نمود.

بتن به عنوان یک ماده ی ساختمانی عملکردی ضعیفی در کشش داشته و این مسأله باعث وقوع ترک و خزش می شود. با گذشت زمان و افزایش تنش ها، ترک ها زیاد شده و در عمق بتن نفوذ می کنند. به همین جهت از الیاف فولادی جهت جلوگیری از رشد بیش از حد ترک ها استفاده می شود. استفاده از الیاف یا مواد بازیافتی در بتن، باعث بهبود مقاومت، شکل پذیری و دوام بتن می شود. لذا یکی از پیشنهادات بمنظور بهبود خواص مکانیکی بتن، استفاده از الیاف و مصالح جایگزین نظیر فنر فلزی بازیافتی است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!