بتنی را که با ضایعات بتنی ساخته شده باشد را بتن سبز می گویند.

از جمله مزایای استفاده از بتن سبز می توانیم به کاهش انتشار کربن دی اکسید و آب هدر رفته و ذخیره انرژی اشاره کنیم.

مزایای زیست محیطی بتن سبز:

  • ماندگاری طولانی تر:

این نوع بتن سریعتر مقاومت خود را از دست می دهد، ولی ظریب افت کمتری را نسبت به بتن سیمان معمولی دارد، سازه های که با بتن سبز ساخته شوند در مقابل آتش مقاوم تر هستند(تا دمای 2400 درجه فارنهایت می توانند مقاومت کنند.) و تاثیر آلودگی کمتری بر محیط زیست دارند.

  • ضایعات صنعتی را کمتر میکنند:

در بتن سبز به جای استفاده از سیمان از مخلوط خاکستر بادی استفاده میکنند.

  • مصرف انرژی را کاهش می دهد:

اگر در هنگام مخلوط از سیمان پورتلند کم تر و از خاکستر بادی بیشتری استفاده کنیم از انرژی کمتری استفاده خواهیم کرد.

  • انتشار co2 را کاهش می دهد:

بتن سبز می تواند تا 80 درصد انتشار گاز co2 را کاهش دهد که در نتیجه می تواند انتشار گازهای گلخانه ایی را مراتب کمتر کند.

مواد جایگزینی برای بتن سبز

مواد متشکله معمولی

خاکستر سبک جامد شهری، خاکسترلجن،شیشه بازیافتی، سیلیکا

 

سیمان

سنگ دانه های بازیافتی شده،ضایعات بتن آماده، ضایعات شیشه

 

سنگ دانه های درشت

سنگ دانه های بازیابی شده ریز،ضایعات آجر تخریب شده، گرد و غبار معدن، ضایعات پودر سنگ

 

سنگ دانه های ریز

 

 

نیاز به ساخت و ساز پایدار همیشه وجود دارد. با استفاده از بتن سبز می توانیم تا حد قابل توجه ایی منابع نیاز به آینده را تامین کنیم و در این صورت برای نسل های آینده نیز مواد طبیعی را ذخیره می کنیم، مزیت استفاده از بتن سبز میتوانیم به هزینه  ی کم بتن سبز اشاره کنیم و اگر از مواد خام استفاده کنیم این مواد روزی تمام میشوند در صورتی که بتن سبز اینگونه نیست .

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!