همواره سعی بر آن بوده است که بتنی با خواص بهینه، قیمت مناسب و حداقل آثار مخرب بر محیط زیست ساخته و مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این پروژه نیز نیل به چنین مقصودی می‌باشد. سیمان ژئوپلیمری دسته جدیدی از چسباننده های معدنی است که به دلیل دوام بالا، مصرف بسیار پایین انرژی، نشر بسیار کم CO2، هزینه سرمایه‌گذاری اندک و خواص ویژه‌ای که دارد، از سایر چسباننده‌های معدنی از جمله سیمان پرتلند متمایز شده است.

در این پروژه، بعد از ساخت بتن ژئوپلیمری با پیش ماده متاکائولن حاوی 0/3، 0/5 و 1 درصد الیاف پلی‌پروپیلن با نسبت مونوری 2، 2/5 و 3، بعضی خواص مهندسی شامل مقاومت فشاری، خمشی، جذب آب و مقاومت الکتریکی و میکروساختار توسط آزمایش میکروسکوپ الکترونی در سن 90روزه مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که استفاده از 10 درصد الیاف پلی‌پروپیلن و نسبت مونومری 3 نتایج قابل قبولی در بهبود خواص بتن ژئوپلیمری دارد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!