مبحث ساختمان های پایدار و یا شهر ها و شرکت های خودپایا در جامعه ما به عنوان موضوعی رو به جلو و همچنین امروزی و مدرن تلقی میگردد

بعضی از نهادها و سازمان ها با چاپ یا انتشار مقالات و کتاب و هر از چند گاهی نمایشگاه یا سمینار به صورت گذرا اشاره ای به این موضوع می نمایند و بعضی از نهادها متصدی امور اجرائی تر می گردند.

درحیطه تخصصی صنعت ساختمان و علی الخصوص بتن  غیر از ایجاد چند ساختمان با پوشش گیاهی یا استفاده از سلول های خورشیدی ساختمان های جامع و کامل پایدار هنوز به مرحله تولید و استفاده اسکان نرسیده اند.

همچنین بحث استفاده از مواد بازیافتی از صنعت در ساخت این ساختمان ها مقوله ای بیشتر از سایر مقولات مهجور و نابسامان    است.

ازین پس سعی میکنیم در این زمینه در هر شماره به اجزا و مصالح و موادی که میتواند در حیطه استفاده از مواد بازیافتی از صنعت در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد اشاره کرد و حتی المقدور توضیحاتی تکمیلی برای علاقمندان ارائه کنیم.

همانند گذشته پذیرای نظرات شما عزیزان،همکاران و مخاطبین گرامی نشریه مهندس هستیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!