به نام خدا

بی تردید مهمترین بحث این روزهای محافل و جوامع شیوع و همه گیری و سر منشاء ویروس کرونا و عواقب و دوران پسا کروناست، افراد مختلف به فرا خور دانش ، موقعیت خود از زوایای مختلف من جمله تاثیر مثبت کرونا بر محیط زیست ، کاهش گاز های گلخانه ایی ، اهمیت روابط خانوادگی ، افزایش چشمگیر بهداشت فردی و…در این زمینه اظهار نظر کرده اند ، موسسات بزرگ با هزینه های گزاف شروع به تحقیقات در این زمینه کرده اند، دولتها سیاستهای مختلفی از قرنطینه کلی تا درمان گله ای یا علم توجه به شیوع ویروس در پیش گرفته اند کمتر از منظری دیگر به این قضیه نگاه شده است .

دو ماه پیش از شیوع ویروس کرونا در نشستی با عنوان event 201  شبیه سازی همه گیری نوعی از ویروس در سطح جهان انجام شد و از مدتها قبل بیل گیتس مدیر عامل اسبق ماکروسافت     پروژه ای عنوان کوانتوم – دات- تتو (خالکوبی کوانتومی) رو در دست دارد که در آن به وسیله تزریق واکسن نوعی چیپ بسیار بسیارریز به بدن فرد منتقل می شود که در آینده به وسیله حسگرها قابل ردیابی و بازخوانی است .

خالکوبی نامرئی بسیار ریز شامل یک تکه کریستال نیمه هادی و رساناست که قابلیت بازتاب اشعه نور را دارد.

سوال این است که آیا قدرتمندان عرصه سیاست و تجارت درصدد گسترش تسلط خود بر جوامع ضعیفتر و استثمار بیشتر آنان هستند؟

آیا شیوع ویروس کرونا راهی جدید برای تخریب و نابودی اقتصاد ضعیف کشورهای دیگر است؟ یا اینکه این فقط نگاهی به قضیه از منظری دیگر است؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!