با پیشرفت جوامع انسانى و تغییر سبک و تغییر نیازهاى افراد جامعه برخى از تعاریف و مفاهیم دستخوش تغییرات مى شوند و برخى دیگر از اصطلاحات مجددا تشریح مى گردند ،
بحث سواد و تواناییهاى افراد جامعه ازین دست مفاهیم است ، امروزه دیگر فقط سواد خواندن و نوشتن و تحصیلات دانشگاهى سواد محسوب نمیشود ، بلکه مجموعه اى از تعاریف جدید من جمله سواد کامپیوترى و توانایی برقرارى روابط اجتماعى جزوى از سواد محسوب میشوند ،همچنین تواناییهاى لازم براى تعریف یک فرد موفق تغییر کرده است …

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در سال ٢٠٢٠ عبارتنداز:

1- “مهارت حل مسائل پیچیده” در سال ٢٠٢٠ مانند سال ٢٠١۵ همچنان در رتبه اول باقی خواهد ماند و کماکان مهمترین مهارت یک فرد در دنیای پیچیده امروز محسوب می شود.

2-“تفکر نقادانه” از رتبه ۴ به رتبه ٢ صعود می کند. این بدان معنی است که دنیای جدید در ارتباط با وضع موجود نیاز بیشتری به تحلیل نقادانه خواهد داشت.

3-“خلاقیت” از رتبه ١٠ به رتبه ٣ صعود می کند.این آیتم بالاترین رتبه صعود را در جدول دارد و البته این صعود کاملاً طبیعی به نظر می رسد. با پیچیدگی های روزافزون در دنیای امروز، توانایی حل مسئله، نیاز روزافزونی به خلاقیت خواهد داشت.

4- “مهارت مدیریت انسان ها” علی رغم سقوط از رتبه ٣ به رتبه ۴ اما همچنان در بین مهارت های برتر قرار خواهد داشت. این نشان می دهد که این مهارت، در دنیای آینده نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

5-” هماهنگی و سازگاری اجتماعی” از رتبه ٢ به ۵ منتقل شده است. اما باز هم جزء پنج مهارت برتر قرار دارد.

6- “هوش احساسی/عاطفی” یک مهارت کاملاً جدید در ١٠ مهارت برتر است! که با توجه به مفهوم آن طبیعی است که در بین ١٠ مهارت قرار گرفته باشد.

7و 8 “قضاوت” و “تصمیم گیری” با وجود ورود خلاقیت و هوش عاطفی به مکان های بالاتر جدول, با کمی جابجایی در رتبه ٧ و ٨ قرار خواهند داشت. زیرا مهارت قضاوت کردن مسائل و اتفاقات پیرامون و مهارت تصمیم گیری، برای ساختن دنیای جدید نقشی حیاتی دارد.

9- مهارت “مذاکره” در رتبه نهم قرار خواهد داشت.

10- “انعطاف پذیری ادراکی” نیز یک مهارت جدید است و حکایت از آن دارد که باید در شیوه و رویکرد ادراکی خود انعطاف پذیرتر باشیم.

?مهارت های مرتبط با “اندیشیدن” در این لیست غوغا می کند. از حل مسایل پیچیده تا انعطاف پذیری ادراکی.
مسائل هر روز پیچیده تر می شوند و حل آنها با استفاده از تفکر نقادانه(توسط دیگران بر مبنای مسئولیت اجتماعی) و خلاقیت از ضرورتهاست.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!