ملات خود تراز شونده یا (selflevel) پلاس بتن
مخلوط زودگیر آماده تک جزئی پایه سیمانی با قابلیت پرکنندگی، روندگی زیاد و فاقد انقباض می باشــد. با توجه به پلیمرهای فعال شونده ای که در ساخت این ماده به کار رفته از پیوستگی و چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیرکار برخوردار بوده و پس ازسخت شدن نیروی فشاری زیادی را تحمل می نماید.
تراز کننده سیمانی زودگیر با توجه به قابلیت خود تراز شــوندگی سریع خود، برای تسطیح مقاطع ناهموار در زمان سریع کاربرددارد.
از موارد کاربرد ان میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

تسطیح و ترمیم و هموار نمودن سطوح
تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
پر نمودن ناهمواری های بتن و حـفره ها
زیرسازی کف های ساختمانی پیش از نصب پوشش جدید
زیرسازی کفپوش های رزینی
این محصول دارای خواص و اثراتی همچون موارد زیر میباشد:
حصول ســطوح نهایی کاملا صاف و یکنواخت در زمان بسیار سریع
جریان پذیری و پرکنندگی بسیار زیاد
چسبندگی بســیار زیاد به انواع مصالح نظیر بتن،گچ، آجر و …
هم رنگ بتن
بدون انقباض
انعطاف پذیری زیاد
مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب
مقاوم در برابر نفوذ آب
غیر لغزنده
سهولت و سرعت اجرا
قابل شستشو و نظافت آسان
مقاومت مکانیکی مناسب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!