این کتاب به عنوان یک کتاب همراه میتواند مورد استفاده مهندسین قرار گیرد.

 

کتاب راهنمای بتن

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!