گاه پیش می‌آید که در اثر گود برداری و یا مراحل ساخت مقررات ایمنی رعایت نمی‌شوند و یا به دلیل سهل انگاری مسئولین پروژه ساختمانی صدماتی و آسیب به افراد و یا اماکن وارد می‌شود، در این صورت با شکایت و پیگیری درست، مقصر اصلی شناخته می‌شود و شما می‌توانید از حق خود دفاع کند. البته گاهی پیش می‌آید که رسیدگی به این دست از شکایات مدت‌ها به طول می‌انجامد و این امر به دلیل کم کاری برخی مسئولین است.
، با اشاره به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹که می‌گوید:( هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است آسیب و لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. قانون تصریح می‌دارد «در صورت ورود خسارت به غیر، در اثر بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تأثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می‌گردد.
از سوی دیگر قانون‌گذار در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام های دولتی منجر به قتل غیر عمد گردد طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!