علم بهتراست یا ثروت؟

همه ما تصويرى از دانش آموزى با موهاى تراشيده پاى تخته سياه در ذهن داريم در حال خواندن موضوع انشا : علم بهتر است يا ثروت؟ پاسخ كليشه اى هميشه ابن بود : علم خيلى بهتر از ثروت است اما اينكه چرا، آن دانش آموز نميتوانست درك كند چرا؟ ... ادامه مطلب