نوعی سادگی ذاتی در طبیعت وجود دارد که می توان از این سادگی در طراحی سازه ایی استفاده کرد تا توانست ساختمانی زیبا و با ظرافتی ساخت.

معماران زیادی طرح هایی بر مبنی بر طبیعت و الهام از آن ارائه کردند و همچنین طبیعت الهام بخش بسیاری از معماران هنرمند بوده که می توان به برخی از آنها اشاره کرد.

  • استادیوم ملی پکن (Beijing national stadium) با الهام از لانه ی پرندگان
  • معبد لوتوس در دهلی نو با الهام از گل نیلوفر
  • پل پیچی سنگاپور (Helix bridge) با الهام از DNA و ساختار دو پیچی آن

پروژه ی بالا نیز با الهام از طبیعت روند خود را طی کرده و ابتدا با الهام از حروف چینی و سپس با پخته تر کردن روند به برگ بامبو رسیده شده و چیدمان هوشمندانه ی برگ ها و ایده های متفاوت و همچنین استفاده از باران و آب طبیعی در سایت و جهت استفاده ی بهینه از آن.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!