مدیریت مالکیت معنوی در اکوسیستم استارتاپی

استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اصولاً حول محور یک ایده، خلاقیت یا نوآوری شکل میگیرند که نقش اصلی در رونق و اعتبار آنها ایفا میکند و به عبارتی میتوان گفت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان به دارایی های معنوی خود وابسته هستند. همین وابستگی اهمیت مدیریت صحیح مالکیت فکری این دارایی ها را در اکوسیستم استارتاپی بیش از پیش آشکار میسازد. ... ادامه مطلب

نحوه تقسیم سود در شرکت مسئولیت محدود

ماده 108 قانون تجارت مقرر می کند که تقسیم منافع تابع مقررات مذکور در اساسنامه شرکت است و اگر در اساسنامه قیدی در این باره وجود نداشته باشد، تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا عمل می آید. مفاد این ماده باید با رعایت مقررات امری دیگر قانون تجارت که مربوط به منافع شرکت با مسئولیت محدود است، ارزیابی شود. در این ماده، منظور از سود، سود قابل تقسیم است که پس ملحوظ داشتن ذخیره احتیاطی باقی مانده که البته چون سودی باید واقعی باشد؛ زیرا تقسیم سود موهوم ممنوع است. ... ادامه مطلب

نحوه اقدام قضایی در خصوص چک های صیاد

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کدرهگیری» برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند ... ادامه مطلب