بازاریابی افیلیت (Affiliate Marketing)

افیلیت مارکتینگ که با عناوینی مثل؛ فروش رابطه‌ای، بازاریابی معرف، سیستم همکاری در فروش و گاهن بازاریابی پورسانتی از آن یاد می‌شود، به رویکردی در بازاریابی گفته میشود که مستقیمن با میزان بازدهی تبلیغات (معمولن فروش) سر و کار دارد ... ادامه مطلب